Θάλασσα: πηγή ζωής και ανάπτυξης

Σήμερα οι αλιευτικοί στόλοι ασκούν πρωτοφανή πίεση στη θαλάσσια ζωή, πολλές φορές παράνομα. Τα παράνομα αυτά ψάρια και θαλασσινά καταφέρνουν να φτάσουν στο πιάτο μας, καθώς η διαδρομή από τον παραγωγό στον καταναλωτή είναι μεγάλη, περίπλοκη και συχνά αδιαφανής. Το 30% των αλιευμάτων ετησίως προέρχεται από παράνομη, ανεξέλεγκτη αλιεία. Το ποσοστό αυτό δυστυχώς αφορά και είδη απειλούμενα ή προστατευόμενα, που οι πληθυσμοί τους κινδυνεύουν σοβαρά από την υπεραλίευση. Η παράνομη και άναρχη αλιεία εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 11 – 26 εκ. τόνους παγκοσμίως. Είναι μια παγκόσμια βιομηχανία με γιγάντια κέρδη.

Με ακτογραμμή 13.780 χλμ και περίπου 6.000 νησιά, η αλιεία αποτελεί βασικό πυλώνα του παραγωγικού ιστού της Ελλάδας, η οποία διαθέτει τον μεγαλύτερο αλιευτικό στόλο στην ΕΕ. Στη χώρα μας δραστηριοποιούνται 24.000 ψαράδες. 800 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο εργάζονται στην αλιεία και σε σχετικές υπηρεσίες.

This slideshow requires JavaScript.

Ως ο μεγαλύτερος εισαγωγέας ψαρικών η ΕΕ φέρει μεγάλο μερίδιο ευθύνης σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση της παράνομης αλιείας με πάνω από το 50% των εισαγωγών της να προέρχεται από αναπτυσσόμενες χώρες. Σύμφωνα με το WWF, η Ελλάδα εισάγει 36.000 τόνους ψαρικών από περισσότερες από 40 χώρες. Μάλιστα, αν και μικρή χώρα, κατέχουμε τη 16η θέση παγκοσμίως σε εισαγωγές καρχαριών με 1.446 τόνους ετησίως και μέση αξία $2.344.000! Στη Μεσόγειο το 82% των ιχθυαποθεμάτων απειλείται από την υπεραλίευση.

Σύμφωνα με τον FAO, το 61% όλων των εξαγωγών ψαρικών προέρχεται από τον αναπτυσσόμενο κόσμο, εκεί που ζει και το 97% των εργαζομένων στον τομέα της αλιείας. Από αυτούς, το 90%, είναι ψαράδες μικρής κλίμακας που βασίζονται στη θάλασσα για την τροφή και το εισόδημα τους.

Αναμένεται ότι σε μόλις 30 χρόνια ο παγκόσμιος πληθυσμός θα ξεπεράσει τα 9 δισεκατομμύρια και η εξασφάλιση τροφής θα είναι ακόμα μεγαλύτερη πρόκληση. Σύμφωνα με έρευνες, η κατά κεφαλήν κατανάλωση ψαρικών στην Υποσαχάρια Αφρική θα μειωθεί αφενός εξαιτίας της αύξησης του πληθυσμού και αφετέρου λόγω της υπεραλίευσης. Καθώς αυτό θα συμβαίνει σε όλο τον κόσμο, όλο και περισσότεροι άνθρωποι θα έχουν λιγότερα ψάρια για να μοιραστούν, γεγονός που προκαλεί μεγάλο προβληματισμό αφού τα ψάρια θα μπορούσαν να καλύψουν τις διατροφικές ανάγκες της αυξανόμενης μέσης τάξης και να εξασφαλίσουν επάρκεια τροφής στους ανθρώπους που ζουν σε συνθήκες φτώχειας.

Το μέλλον των θαλασσών και η διατροφική ασφάλεια του πλανήτη εξαρτάται και από την καταπολέμηση της παράνομης αλιείας, την εφαρμογή της νομοθεσίας, τη βιώσιμη αλιεία και την υπεύθυνη κατανάλωση ψαρικών. Μια ευρεία γκάμα βιώσιμων ψαρικών στις αγορές, θα οδηγήσει σε υπεύθυνες μεθόδους αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. Έτσι, μακροπρόθεσμα θα υπάρχουν αρκετά ψάρια για να καλύψουν τις διατροφικές ανάγκες του αυξανόμενου ανθρώπινου πληθυσμού, ενώ θα διασφαλιστεί το εισόδημα εκατομμυρίων ανθρώπων που ζουν από τη θάλασσα.


Παγκόσμια Ημέρα Αλιείας, 21 Νοεμβρίου

 

Advertisements

"Every story begins with a single word"

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s